Tháng Hai 2, 2016

Đầu tư hiệu quả cho bao bì Tết

Thông thường, các nhãn hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) sẽ thay đổi bao bì mỗi 3 – 5 năm và đối với các thương hiệu lớn […]