Tháng Hai 4, 2016
Retargeting2

Retargeting và 5 hình thức phổ biến

Đa số tăng trưởng Programmatic tính đến thời điểm này đều bắt nguồn từ giao dịch RTB (đấu giá theo thời gian thực). Cụ thể hơn, […]