Tháng Một 29, 2016
sale tips

Sale Tips: 9 Nhóm Khách Hàng Tiêu Biểu

Bán hàng cho Người tham vọng, bạn cần cho họ thấy sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ giúp họ làm việc hiệu quả thế nào. Bán […]