GetResponse – Dịch vụ Hỗ trợ sử dụng Tiêu chuẩn qua Email bởi người Việt, tiếng Việt

900,000

Phạm vi công việc

  • Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ (chỉ qua Email)
  • Tìm hiểu vấn đề, nguyên nhân, giải pháp
  • Trao đổi với KH qua Email
  • Xử lý vấn đề nếu có thể
  • Làm việc  với hãng (GetResponse) để xử lý những vấn đề phức tạp

Tiêu chuẩn dịch vụ

  • Kênh hỗ trợ: Email / Online Ticket / Form (nếu bạn muốn hỗ trợ qua điện thoại / Remote Ultraviewer, vui lòng sử dụng dịch vụ Hỗ trợ Cao cấp tại đây)
  • Thời gian tiếp nhận phản hồi: tối đa trong 24h
    • 15 ₫
Description

Đây là Dịch vụ Hỗ trợ sử dụng GetResponse Tiêu chuẩn qua Email bởi người Việt, tiếng Việt

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GetResponse – Dịch vụ Hỗ trợ sử dụng Tiêu chuẩn qua Email bởi người Việt, tiếng Việt”

Your email address will not be published.