Chuyên mục của Repu Martek sẽ giới thiệu, hướng dẫn, tư vấn sử dụng các phần mềm vào Doanh nghiệp, tăng năng suất làm việc của cá nhân và tổ chức. Hỗ trợ chuyển đổi số trong các hoạt động Marketing, Sales, Chăm sóc khách hàng, quản lý dự án,…