Microsoft Office 365, Phần mềm

Cách mua Office 365, gia hạn Microsoft Office 365 từng bước

[Microsoft Vietnam & Repu] Bài viết này sẽ Hướng dẫn bạn cách mua Office 365, kích hoạt mới hoặc Gia hạn Microsoft Office 365 sau khi mua qua Repu Digital, Microsoft Vietnam

Cách mua Office 365, gia hạn Microsoft Office 365 Family bằng Video

 

Cách mua Office 365, gia hạn Microsoft Office 365 Family từng bước bằng hình chi tiết

Bước 1: Mua Office 365, gia hạn Microsoft Office 365 Family

Sau khi mua bạn sẽ nhận được 1 mã kích hoạt (Product Key) từ Microsoft (nếu mua trực tiếp) hoặc từ Repu Digital nếu mua Office 365 qua Repu

Cách gia hạn Microsoft Office 365

Cách gia hạn Microsoft Office 365

Cách mua Office 365, gia hạn Microsoft Office 365 từng bước

Bước 2: Đăng nhập vào email Microsoft

  • Thường bạn sẽ đăng nhập bằng hòm thư @hotmail hoặc @outlook

Bước 3: Gia hạn hoặc nâng cấp Office 365

Cách gia hạn Microsoft Office 365

Cách gia hạn Microsoft Office 365

Cách gia hạn Microsoft Office 365

Cách gia hạn Microsoft Office 365

Cách gia hạn Microsoft Office 365

Cách gia hạn Microsoft Office 365

Cách gia hạn Microsoft Office 365

Tải và cài đặt Microsoft Offce 365, Word, Excel, Powerpoint

Nguồn: Repu Digital

Lại Tuấn Cường
Trở lại danh sách

Câu hỏi / Bình luận của bạn