November 26, 2020
vfm-logo

VFM ký kết hợp đồng với Repu Digital triển khai Marketing Automation, hệ thống CRM All In One Hubspot

Ngày 05/08/2019, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam đã ký kết hợp đồng với Repu Digital triển khai dịch vụ HubSpot […]
November 25, 2020

Anh Phát Hotel lựa chọn Repu Digital triển khai xây dựng Website

Ngày 05/10/2020, Khách sạn Anh Phát đã ký kết hợp đồng với Repu Web triển khai dịch vụ thiết kế website để tạo phát triển cho […]
November 25, 2020

NAM&CO lựa chọn Repu Web xây dựng đổi mới Website

Tháng 11/2019, Công ty Nam&Co đã ký thỏa thuận hợp tác với Repu Web triển khai xây dựng lại website nhằm tích hợp chức năng mua […]
November 25, 2020

Bread and Tea đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục hợp tác với Repu Digital triển khai hệ thống CRM All In One HubSpot

Ngày 28/08, Bread and Tea lựa chọn Repu Digital triển khai dịch vụ Hubspot sau sự kiện đào tạo thành công với Repu Academy về Inbound […]
November 25, 2020

Rentokil lựa chọn Repu triển khai dịch vụ Email Marketing Mailchimp và Google Ads

Ngày 15/09/2020, Công ty chuyên gia Kiểm soát côn trùng dịch hại Rentokil Initial đã ký kết hợp đồng với Repu Digital triển khai dịch vụ […]
November 25, 2020

FPT Education ký hợp đồng với Repu Digital triển khai Email Marketing Linkleads

Tháng 09/10/2020, FPT Education ký kết thỏa thuận hợp tác với Repu Digital triển khai dịch vụ Email Marketing Linkleads. Về FPT Education Chính thức thành […]
November 25, 2020

1C Việt Nam lựa chọn Repu Digital triển khai dịch vụ Email Marketing Mailchimp

Tháng 09/08/2020, công ty 1C Vietnam đã ký kết hợp đồng với Repu Digital triển khai dịch vụ Email Marketing để chăm sóc khách hàng và […]
November 25, 2020

HTP Pharma ký kết hợp đồng với Repu Digital triển khai hệ thống Hubspot Marketing Automation

Ngày 29/10/2020, Công ty HTP Pharma  đã ký kết hợp đồng với Repu Digital triển khai hệ thống CRM All In One gói Growth Pro để […]
November 25, 2020

Recap Workshop “Tái kết nối B2B ứng dụng công nghệ tăng kết nối và trải nghiệm khách hàng” của VSMCamp 2020

Vào chiều Chủ Nhật (08/11), workshop “Tái kết nối B2B ứng dụng công nghệ tăng kết nối và trải nghiệm khách hàng” của VSMCamp với sự […]